Importanța posturilor de transformare pentru rețeaua electrică

0
180

Firma T&D Pro Electric este prima firmă omologată din țara noastră care se ocupă cu proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a acestor instalații în condiții extrem de competitive din punct de vedere tehnico- financiar.

Postul de transformare este de fapt o stație electrică de transformare coborâtoare, ce are ca scop scăderea tensiunii energiei electrice de la o tensiune medie MT de peste 1000 V la o tensiune joasă JT de sub 1000 V, astfel încât aceasta să poată fi utilizată pentru a alimenta rețelele electrice.

Astfel, pentru a putea fi distribuită către consumatorii industriali sau casnici, acest post de transformare convertește energia electrică din medie tensiune în joasă tensiune, în caz contrar, aceasta nu ar putea fi utilizată pentru alimentare cu energie electrică.

Pe scurt, postul de transformare este una dintre cele mai utilizate modele de stații electrice, dar reprezintă și baza majorității sistemelor electroenergetice.

Cea mai bună metodă de amplasare a unor posturi de transformare este în subteran, căci în acest fel se oferă cea mai bună metodă de ocupare a unui spațiu, însă, dezavantajul acestora este că sunt mult mai scumpe față de celelalte lucrări de acest fel din domeniul electric.

Postul de transformare are o putere de până la 2500 kVA, destinată alimentării în joasă tensiune a consumatorilor, putând ajunge până la 1 KV.

Energia electrică ajunge în instalația electrică de distribuție de medie tensiune prin intermediul unui circuit, apoi este trimisă la transformatoarele coborâtoare de medie pe joasă tensiune. De aici, energia electrică este trimisă prin circuite spre instalația de distribuție de joasă tensiune. Această instalație mai poartă numele de tablou de distribuție de joasă tensiune.

Tablourile de distribuție sunt echipate cu un tablou digital care permite monitorizarea, înregistrarea parametrilor de calitate ai energiei electrice, dar și efectuarea măsurătorilor de curent și de tensiune pe circuitul general.

Atunci când este montat într-o anumită zonă cu așezări, postul de transformare are două implicări:

  • Asigurarea tranzitului de putere electrică de la rețeaua de tensiune medie la cea joasă, ceea ce determină rolul funcțional al acestuia
  • A doua implicare este legată de prezența fizică a postului de transformare într-o anumită zonă.

Postul de transformare are două componente principale, și anume:

  • Componenta constructivă, cea care susține componentele celei de-a doua părți. Locul unde acesta este amplasat( subteran, aerian sau suprateran) va fi determinat cu ajutorul mai multor factori decisivi, printre care, aspecte economice, arhitecturale sau care țin de disponibilitate.
  • Echiparea electro-mecanică, formată din toate materialele, accesoriile și aparatele necesare tranzitului energiei electrice. Aceasta este formată din circuite primare și secundare, dar și din instalațiile auxiliare.

Transformatorul face parte din echipamentele circuitului primar și este partea principală a unui post de transformare, iar tabloul de comandă este format din panouri și pupitre.

Postul de transformare este construit din materiale de ultimă generație, iar de la betonul armat sau autoclavizat s-a trecut la carcasele metalice sau plastice. Dacă un post de transformare este situat în aer liber, atunci transformatorul poate fi atât amplasat la sol, cât și suspendat pe stâlpi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here